ریاضی

ریاضی نه تنها جزء علوم پایه می باشد بلکه مادر همه علوم است. ریاضی هنری است باستانی که از آن برای کشف نظم موجود در طبیعت استفاده می کنیم این علم از یک طرف ذهنی است و از طرف دیگر کاربردی و عملی می باشد. این هنر باستانی از گذشته های خیلی دور مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است تا بوسیله آن بتوانند نظم موجود در طبیعت را درک کنند و توصیفی برای آن داشته باشند

ما با آموزش ریاضی می خواهیم نظم موجود در طبیعت را با قوانین و فرمول ها تعریف کنیم به همین خاطر آموزش ریاضی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. همانطور که در بخش روش یادگیری ریاضی اشاره کردیم این کار مستلزم فهم صحیح از مسئله مورد نظر و درست فکر کردن در مورد جواب آن است. در حقیقت ریاضی منطقی فکر کردن و واقع بین بودن را به ما آموزش می دهد و حدس و گمان در آن دخالتی ندارد نمونه عینی این بحث قضیه فیثاغورث و دیگر استدلال های ریاضی هستند که از زمان یونان باستان تا به امروز هیچ تغییری پیدا نکرده اند برخلاف علوم دیگر که ا


http://donya-e-rooz.com/catarticle/math


/ 0 نظر / 89 بازدید